Giải bài 41 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài 41 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 2

 Đố: Xem hình \(51\). So sánh \(AB + BC + AC\) với \(OM\) bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Lời giải:

Có thể dùng thước hoặc Compa.

Trên tia \(OM\) kể từ \(O\) ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng \(AB, \, BC, \, CA.\) Ta thấy điểm cuối trùng với \(M.\)

Vậy \(AB + BC + AC = OM\)