Giải bài tập vận dụng 3 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8

Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng?
 
A. Các mô tô chuyển động đối với nhau.
 
B. Các mô tô đứng yên đối với nhau.
 
C. Các mô tô đứng yên đối với ô tô.
 
D. Các mô tô và ô tô cùng chuyển động đối với mặt đường.
Lời giải:

Chọn đáp án B. Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường thì các mô tô đứng yên đối với nhau.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Giải các bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: cơ học khác Giải bài 1 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Chuyển động cơ học... Giải bài 2 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Nêu một ví dụ chứng... Giải bài 3 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Độ lớn của vận tốc... Giải bài 4 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Chuyển động không... Giải bài 5 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8  Lực có tác dụng... Giải bài 6 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Nêu các yếu tố của... Giải bài 7 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Thế nào là hai lực cân... Giải bài 8 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8  Lực ma sát xuất... Giải bài 9 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Nêu hai ví dụ chứng... Giải bài 10 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tác dụng của áp lực... Giải bài 11 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một vật nhúng chìm... Giải bài 12 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8  Điều kiện để... Giải bài 13 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trong khoa học thì thuật... Giải bài 14 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Viết biểu thức tính... Giải bài 15 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Phát biểu định luật... Giải bài 16 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Công suất cho ta biết... Giải bài 17 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Thế nào là sự bảo... Giải bài tập vận dụng 1 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hai lực được gọi là... Giải bài tập vận dụng 2 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Xe ô tô đang chuyển... Giải bài tập vận dụng 3 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một đoàn mô tô chuyển... Giải bài tập vận dụng 4 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hai thỏi kim loại hình... Giải bài tập vận dụng 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Để dịch chuyển vật... Giải bài tập vận dụng 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một vật được ném... Trả lời câu hỏi 1 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Ngồi trong xe ô tô đang... Trả lời câu hỏi 2 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Vì sao khi mở nắp chai... Trả lời câu hỏi 3 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Các hành khách đang... Trả lời câu hỏi 4 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tìm một ví dụ chứng... Trả lời câu hỏi 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Khi vật nổi trên mặt... Trả lời câu hỏi 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trong những trường hợp... Giải bài tập 1 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một người đi xe đạp... Giải bài tập 2 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một người có khối... Giải bài tập 3 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 M và N là hai vật giống... Giải bài tập 4 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hãy tính công mà em... Giải bài tập 5 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một lực sĩ cử tạ... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 1 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên loại vũ khí có... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 2 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Đặc điểm vận tốc... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 3 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hai từ dùng để biểu... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 4 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Đại lượng đặc trưng... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 5 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên của lực do chất... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 6 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Chuyển động và đứng... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 7 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Áp suất tại các điểm... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 8 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên gọi chuyển động... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 9 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên gọi hai lực cùng... Giải câu đố ô chữ hàng dọc trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hãy xác định nội dung...
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: cơ học
Giải bài 1 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 2 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 3 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 4 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 5 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 6 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 7 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 8 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 9 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 10 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 11 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 12 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 13 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 14 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 15 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 16 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 17 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 1 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 2 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 3 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 4 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 1 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 2 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 3 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 4 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 1 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 2 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 3 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 4 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 5 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 1 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 2 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 3 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 4 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 5 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 6 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 7 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 8 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 9 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng dọc trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ