Trả lời câu hỏi C1 trang 46 -Bài 13 -SGK môn Vật lý lớp 8

Từ các trường hợp quan sát trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học?

Lời giải:

Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời thì có công cơ học.

GHI NHỚ:

- Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.

- Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.

- Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực: A=F.s

Đơn vị của công là jun (kí hiệu là J): 1J=1N.1m=1Nm

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 13: Công cơ học
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ