Trả lời câu hỏi C2 trang 47 -Bài 13 -SGK môn Vật lý lớp 8

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau:

- Chỉ có "công cơ học" khi có …(1)… tác dụng vào vật và làm cho vật …(2)....
 
- Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật).
 
- Công cơ học thường gọi tắt là công.
Lời giải:

- Chỉ có "công cơ học" khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời .

- Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật).

- Công cơ học thường gọi tắt là công.

GHI NHỚ:

- Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.

- Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.

- Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực: A=F.s

Đơn vị của công là jun (kí hiệu là J): 1J=1N.1m=1Nm

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 13: Công cơ học
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ