Trả lời câu hỏi C4 trang 47 -Bài 13 -SGK môn Vật lý lớp 8

Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học?

a) Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.
 
b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.
 
c) Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên cao.
Lời giải:
Các lực thực hiện công cơ học trong từng trường hợp là:
a) Lực kéo của đầu tàu thực hiện công cơ học.
b) Trọng lực thực hiện công cơ học.
c) Lực kéo của người công nhân thực hiện công cơ học.

GHI NHỚ:

- Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.

- Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.

- Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực: A=F.s

Đơn vị của công là jun (kí hiệu là J): 1J=1N.1m=1Nm

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 13: Công cơ học
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ