Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích

1. Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Anh (chị) hãy phân tích hai căn bệnh trên.
Gợi ý: 
- Phân tích những biểu hiện của thái độ tự ti và tự phụ
- Phân tích tác hại của tự ti và tự phụ - Khẳng định một thái độ sống hợp lí.
 
2. Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua hai câu thơ sau: 
                       Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
                      Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
                                            (Trần Tế Xương — Vịnh khoa thi Hương)
Gợi ý:
- Phân tích nghệ thuật sử dụng các từ lôi thôi, ậm ọe
- Phân tích biện pháp đảo trật tự cú pháp
- Phân tích hình ảnh vai đeo lọ, miệng thét loa của quan trường
- Nêu cảm nhận của cảnh thi cử.
Lời giải:

Câu 1 trang 43 SGK Ngữ Văn 11 tập 1: Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Anh (chị) hãy phân tích hai căn bệnh trên.

Trả lời:
a)  Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti:
- Giải thích khái niệm: Tự ti là tự đánh giá thấp mình nên thiếu tự tin. Tự ti hoàn toàn khác với khiêm tốn.
- Những biểu hiện của thái độ tự ti:
+ Không dám tin tướng vào năng lực, sở trường, sự hiểu biết,... của mình.
+ Nhút nhát, tránh những chỗ đông người.
+ Không dám mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ được giao.
- Tác hại của thái độ tự ti.
+ Bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân
+ Thu hẹp khoảng cách giao tiếp với mọi người...
b) Những bỉểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ:
- Giải thích khái niệm: Tự phụ là thái độ đề cao quá mức bản thân, tự cao, tự đại đến mức coi thường người khác. Tự phụ khác với tự hào.
- Những biểu hiện của thái độ tự phụ:
+ Luôn đề cao quá mức bản thân
+ Luôn tự cho mình là đúng.
+ Khi làm được một việc gì đó lớn lao thì thậm chí còn tỏ ra coi thường người khác.
- Tác hại của tự phụ.
+ Nhìn nhận đánh giá sai lầm, lệch lạc giá trị bản thân
+ Khi đề cao quá mức bản thân, trong nhiều công việc cũng sẽ gặp thất bại, không được sự giúp sức của mọi người
c) Xác định thái độ hợp lí:
- Phải biết đánh giá đúng bản thân để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu
- Cần phải khiêm tốn và tự tin trong cuộc sống
- Phải hoàn thiện mình về cả học thức và nhân cách

Câu 2 trang 43 SGK Ngữ Văn 11 tập 1: 

Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua hai câu thơ sau: 
                       Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
                      Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
                                            (Trần Tế Xương — Vịnh khoa thi Hương)
 
Trả lời:
* Có thể triển khai phân tích các ý sau:
- Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc qua các từ: lôi thôi, ậm oẹ.
- Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp nhằm nhấn mạnh vào dáng điệu và hành động của sĩ tử và quan trường.
- Sự đối lập giữa sĩ tử và quan trường (nhưng cả hai đều hài hước).
- Nêu cảm nghĩ chung về cách thi cử trường ốc ngày xưa.
* Với các ý dự định triển khai như trên, có thể chọn viết đoạn văn lập luận phân tích theo kiểu tổng - phân - hợp.
- Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích
- Triển khai phân tích cụ thể nghệ thuật sử dụng từ ngữ, phép đối lập, đảo ngữ...
- Nêu cảm nghĩ về cách thi cử dưới thời phong kiến.