Soạn bài : Tuần 7 SGK Ngữ văn 11

Hướng dẫn học sinh soạn bài Tuần 7, phần này giúp bạn giải các bài tập cũng như trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ Văn 11 để soạn và chuẩn bị bài tốt hơn từ đó giúp các em học tốt hơn môn Ngữ Văn lớp 11.

Tuần 7 SGK Ngữ văn 11

Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
+ Mở rộng xem đầy đủ