Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Phần tự luận (7 điểm) (Chọn một trong hai đề): 

1. Nêu những suy nghĩ và cảm xúc riêng của anh (chị) về một bài thơ (hoặc một truyện ngắn đã học).

2. Trình bày quan niệm của anh (chị) về việc chọn nghề trong tương lai. (Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình; chọn nghề đang được ưa chuộng trong xã hội hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình yêu thích nhất ?)

Lời giải:
I. Hướng dẫn chung
1. Cần ôn luyện các kiến thức, kĩ năng đã học cả chương trình kì I và kig II. 
2. Tiếp tục quan sát, tìm hiểu, suy nghĩ sâu rộng hơn về đời sống để có thêm những ý kiến riêng của bản thân về các hiện tượng xã hội, đặc biệt là các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đang tồn tại nhiều ý kiến khác nhau.
3. Xem lại các bài kiểm tra, đặc biệt là Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I để có thể rút ra kinh nghiệm cần thiết cho bài làm này đạt kết quả tốt hơn.

II. Gợi ý đề bài

Phần trắc nghiệm
1 - C, 2 - B, 3 - D, 4 - B, 5 - A, 6 - C, 7 - D, 8 - B, 9 - B, 10 – D, 11 - C, 12 - D.
Phần tự luận

Đề 1 trang 128 SGK Ngữ Văn 11 tập 2: Nêu những suy nghĩ và cảm xúc riêng của anh (chị) về một bài thơ (hoặc một truyện ngắn đã học).

Gợi ý:

Đây là một đề cảm nhận về tác phẩm văn học. Tuỳ từng bài cụ thể, người viết xây dựng dàn ý. Đề bài theo hướng mở (suy nghĩ và cảm xúc riêng) nên người viết có thể tuỳ ý bày tỏ cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, song cũng có thể chỉ trình bày những ấn tượng sâu sắc nhất về một chi tiết nghệ thuật nào đó giá trị nhất trong tác phẩm.


Đề 2 trang 128 SGK Ngữ Văn 11 tập 2: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai
Dàn ý chi tiết
a. Mở bài:
- Tầm quan trọng của nghề nghiệp
- Vấn đề nghị luận: Việc chọn nghề trong tương lại
b. Thân bài:
* Thực tế xã hội và sự cần thiết của việc chọn nghề:
* Những cách chọn nghề trong thực tế hiện nay:
- Chọn nghề kiếm được nhiều tiền
- Chọn nghề đang được ưa chuông
- Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân thường
- Chọn nghề mà mình yêu thích
* Quan điểm lựa chọn của cả nhân:
- Mục tiêu đặt ra trong cuộc sống.
- Năng lực thực tế của bản thân.
- Quan điểm lựa chọn.
- Định hướng phấn đấu hiện tại.
- Bác bỏ những quan điểm sai lầm:
* Bàn luận:
+ Cần có định hướng nghề nghiệp
+ Tránh những trường hợp:  lựa chọn nghề nghiệp mà không suy nghĩ; vượt quá khả năng thực tế của bản thân, lựa chọn theo niềm yêu thích dù nó không phù hợp ,…
c. Kết bài:
- Vấn đề đặt ra trước mắt thanh niên hiện nay không phải chỉ là chọn nghề gì mà còn là
- Cách tốt nhất để lựa chọn đúng nghề nghiệp