Soạn bài Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

1. Đọc văn bản sau, sgk/tr 122


2. Đọc lại bài Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh (Ngữ văn 11, tập hai), và thực hiện các yêu cầu sau:
- Xác định chủ đề và mục đích của văn bản
- Tìm bố cục của văn bản
- Tóm tắt ý từng phần và viết thành văn bản tóm tắt.

Lời giải:

Câu 1 trang 122 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Đọc văn bản sau, sgk/tr 122


Trả lời:
- Những nội dung mà bạn học sinh dự định tóm tắt văn bản “Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay” - Huy Cận chưa đầy đủ và chưa bao quát
- Chưa chính xác:
+ Nên sửa thành:  Thơ mới buồn, nỗi buồn thế hệ nhưng không phải tất cả đều uỷ mị
- Thêm thêm ý:
+  Nhược điểm của thơ mới là không nói đến đấu tranh cách mạng.
+ Thơ mới đã đổi mới sự biểu hiện của cảm xúc, góp phần vào sự phát triển của tiếng Việt.

 

Câu 2 trang 122 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Đọc lại bài Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh (Ngữ văn 11, tập hai), và thực hiện các yêu cầu sau:


- Xác định chủ đề và mục đích của văn bản
- Tìm bố cục của văn bản
- Tóm tắt ý từng phần và viết thành văn bản tóm tắt.

Trả lời:

a) Chủ đề : tinh thần thơ mới

b) Mục đích nghị luận : Khắc họa tinh thần thơ mới là sự cách tân về thơ, từ “cái ta” chuyển sang “cái tôi” đầy màu sắc cá nhân, là tình yêu tha thiết tiếng Việt.
c) Bố cục : 3 phần
- Phần 1 : từ đầu đến “đại thể” : cách nhận diện “tinh thần thơ mới”: những khó khăn và phương pháp thực hiện
- Phần 2 : tiếp theo đến “cùng Huy Cận” : phân tích, chứng mình tinh thần thơ mới – chữ “Tôi”.
- Phần 3 : còn lại : bi kịch thời đại của cái tôi và giải pháp cho bi kịch đó.
d) Viết văn bản tóm tắt
    Nội dung chính của đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” là xác định tinh thần thơ mới. Theo Hoài Thanh, việc tìm ra tinh thần thơ mới có nhiều khó khăn, và cách nguyên tắc để minh định tinh thần của thơ cũng và thơ mới là không căn cứ vào cục bộ và cái dở, mà phải căn cứ trên đại thể và cái hay để đánh giá. Tác giả cũng chỉ ra rằng, tinh thần của thơ mới là chữ “tôi” đối lập với chữ “ta” của thơ cũ, và cũng chỉ ra thái độ của xã hội khi ý thức cá nhân mới trỗi dậy : bị rẻ rúng, bị nhìn với con mắt khó chịu, thương hại. Sau khi chỉ ra sự vận động của cái “tôi” trong thơ mới và  bi kịch của các nhà thơ mới, Hoài Thanh đã nói về cách giải quyết bi kịch thời đaị của các nhà thơ mới : họ gửi gắm, dồn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng việt, để có thể “nảy mầm hi vọng”, để “vin vào những gì bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai”.