Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng phong cách ngôn ngữ chính luận
Luyện tập
 
1.
Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau:
Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc khánh chiến)
2. Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay ko, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn  vào công học tập của các em.
( Hồ Chí Minh, Thư gửi các học sinh)
 
3. Viết một đoạn văn để chứng minh nhận định sau: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.
Gợi ý:
* Lòng yêu nước có thể được giáo dục từ truyền thống, nó bắt nguồn từ những tình cảm nhó bé, gần gũi nhất đối với mỗi người.
    - Yêu người thân: ông bà, Cha mẹ, anh chị em
    - Yêu làng quê...
* Từ những tình cảm cụ thể lòng yêu nước được hình thành và trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng, gần gũi đối với mỗi con người.
* Yêu nước cần phải gắn với xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong công cuộc nước ta đang trong quá trình đổi mới hiện nay.
Lời giải:
II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng phong cách ngôn ngữ chính luận
 
1. Các phương tiện diễn đạt
- Về từ ngữ.
- Về ngữ pháp.
- Về biện pháp tu từ.
 
2. Đặc trưng của phong cách nghệ thuật
    - Tính công khai về quan điểm chính trị.
    - Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận.
    - Tính truyền cảm và thuyết phục.

Luyện tập
 
Câu 1 trang 108 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau:
 
Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc khánh chiến)
  
- Biện pháp tu từ được sử dụng:
    - Điệp ngữ kết hợp với điệp câu: Ai có... dùng...
    - Liệt kê ngắn: gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc...
    - Ngắt đoạn câu (nhịp điệu) phối hợp với các phép tu từ tạo cho đoạn văn có giọng điệu dứt khoát và mạnh mẽ.
 
Câu 2 trang 108 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
 
Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay ko, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn  vào công học tập của các em.
( Hồ Chí Minh, Thư gửi các học sinh)
 
a, Xác định luận cứ: Thanh niên ở bất cứ thời điểm nào cũng mang sứ mệnh ghánh gác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện nay.
b, Các luận chứng:
    - Thế hệ thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.
    - Thế hệ thanh niên ngày nay trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, hòa nhập quốc tế.
c, Kết luận: Thanh niên phải phân đấu học tập, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
 
Câu 3 trang 108 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Viết một đoạn văn để chứng minh nhận định sau:
 
Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.
 
Gợi ý:
* Lòng yêu nước có thể được giáo dục từ truyền thống, nó bắt nguồn từ những tình cảm nhó bé, gần gũi nhất đối với mỗi người.
    - Yêu người thân: ông bà, Cha mẹ, anh chị em
    - Yêu làng quê...
* Từ những tình cảm cụ thể lòng yêu nước được hình thành và trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng, gần gũi đối với mỗi con người.