Soạn bài Thao tác lập luận bình luận

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận


II. Cách bình luận


Luyện tập


1. Có người cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh. Nhận xét ấy đúng hay không đúng? Vì sao?

2. Đoạn trích (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 2) có sử dụng thao tác bình luận không? Căn cứ vào đâu để anh (chị) có thể kết luận là có (hoặc không)?

3. Sau khi đọc và suy nghĩ kĩ về đoạn trích Xin lập khoa luật, anh (chị) thấy mình có thể bình luận gì thêm về vai trò của pháp luật và của việc giáo dục pháp luật trong xã hội?

Lời giải:
I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận
 
1. Khái niệm
Bình luận là bàn bạc đánh giá về sự đúng sai, thật giả, lợi hại của các hiện tượng đời sống như ý kiến, chủ kiến, việc làm.
 
2. Mục đích của bình luận
Là đánh giá ( xác định phải trái, đúng sai, hay dở) và bàn bạc (trao đổi ý kiến)
3. Yêu cầu của bình luận
- Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề được bình luận.
- Lập luận để khẳng định nhận xét, đánh giá của mình là đúng đắn.
- Bàn bạc, mở rộng vấn đề một cách sâu sắc và có sức thuyết phục. 
 
II. Cách bình luận
 
 
Một bài bình luận thường có các bước sau:
 
Bước 1: Nêu vấn đề cần bình luận.
+ Nêu rõ được thái độ và sự đánh giá của người bình luận trước vấn đề đưa ra.
+ Trình bày rõ ràng, trung thực
Bước 2: Đánh giá vấn đề cần bình luận
+ Đứng hẳn về một phía mình cho là đúng để bác bỏ cái sai.
+ Kết hợp phần đúng của mỗi phía và loại bỏ phần sai để tìm ra tiếng nói chung trong sự đánh giá.
+ Đưa ra cách đánh giá của riêng mình.
Bước 3: Bàn về vấn đề cần bình luận.
+ Bàn về thái độ, hành động, cách giải quyết trước vấn đề đang được xem xét.
+ Bàn về những điều rút ra khi liên hệ với thời đại, hoàn cảnh, lứa tuổi …
+ Bàn về những vấn đề sâu xa hơn mà vấn đề được bình luận gợi ra.

Luyện tập

Câu 1 trang 73 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Có người cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh. Nhận xét ấy đúng hay không đúng? Vì sao?
 
Trả lời:
- Bình luận không phải là giải thích, không phải chứng minh và cũng không phải là giải thích và chứng minh cộng lại.
+ Mục đích 3 kiểu bài này khác nhau. 
 
Câu 2 trang 73 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Đoạn trích (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 2) có sử dụng thao tác bình luận không? Căn cứ vào đâu để anh (chị) có thể kết luận là có (hoặc không)?
 
Trả lời:
* Đoạn trích có sử dụng kiểu lập luận bình luận. Điều này thể hiện rõ ở:
- Chủ đề lập luận: 
- Mục đích thuyết phục (mục đích lập luận): 
- Các lập luận được triển khai chặt chẽ, có hệ thống và giàu sức thuyết phục:
+ Bài viết mở đầu bằng hai dẫn chứng tiêu biểu, gây ấn tượng mạnh đối với người đọc.
+ Tiếp đến là những phân tích, bình luận rất xác đáng về "thần chết" trong lĩnh vực giao thông.
+ Lập luận thêm thuyết phục bởi những số liệu thống kê mà tác giả đã dẫn ra.
+ Đề xuất của tác giả.
 
Câu 3 trang 74 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Sau khi đọc và suy nghĩ kĩ về đoạn trích Xin lập khoa luật, anh (chị) thấy mình có thể bình luận gì thêm về vai trò của pháp luật và của việc giáo dục pháp luật trong xã hội?
 
Trả lời:
    * Để viết được bài bình luận về vai trò của luật pháp và việc giáo dục pháp luật trong xã hội, cần tập trung chú ý:
- Nêu được vai trò và ý nghĩa to lớn của luật pháp trong mỗi lĩnh vực của đời sống, nhất là trong thời đại mọi người "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" hôm nay.
- Hiểu biết và tôn trọng pháp luật chính là đạo đức.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh nói riêng và mọi công dân là nhiệm vụ quan trọng.

`
Ghi nhớ:
Bình luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với nhận xét, đánh giá , bàn luận của mình về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống hoặc trong văn học.
Có nhiều cách bình luận. Nhưng dù theo cách nào thì người bình luận cũng phải  :
- Trình bày rõ ràng, trung thực, hiện tượng (vấn đề) được bình luận
- Đề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá của mình là xác đáng.
- Có những lời   bàn sâu rộng về chủ đề bình luận.