Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận


1. Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu đã cho thấy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.

2. Đọc văn bản Xin đừng lãng phí nước và thực hiện các yêu cầu.

Lời giải:

 


Câu 1 trang 11 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu đã cho thấy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.
a. Sự đa dạng và thống nhất của đất nước In-đô-nê-xi-a.
b. Thành tự của Xuân Diệu trong lĩnh vực nhà nghiên cứu, phê bình văn học.

 

Câu 2 trang 11 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Đọc văn bản Xin đừng lãng phí nước và thực hiện các yêu cầu.
a)

- Vấn đề nghị luận: Sự lãng phí nước sạch.
- Mục đích nghị luận: Nhắc nhở mọi người ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.
b) Các luận điểm:
+ Nước là nguồn tài sản quí thường bị huỷ hoại, lãng phí nhiều nhất
+ Dân số tăng, nguốn nước cung cấp sẽ không đáp ứng được nhu cầu
+ Một số quốc gia hiện nay đang thiếu nước, có sự tranh chấp về nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng.
c) Tóm tắt bằng 3 câu:
- Nước ngọt là thứ tài sản thiên nhiên ban tặng mà không phải quốc gia nào cũng có. Với tốc độ gia tăng dan số và phát triển công nghiệp như hiện nay thì nguồn nước ngày càng trở nên cạn kiệt và bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ngọt quí giá cho hôm nay và