Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 2: Language Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 8-9

Phần 2: Language Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 8-9

Unit 1 - Language - trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch và hướng dẫn giải bài tập chi tiết của các phần Vocabulary (từ vựng), Pronunciation (phát âm) và Grammar (ngữ pháp)