Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 5: Looking Back Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 16

Phần 5: Looking Back Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 16

Unit 1 - Looking Back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: Đáp án và giải thích chi tiết các bài tập liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, phát âm,... đã học và giúp các em nắm chắc kiến thức hơn