Soạn bài Lai tân Hồ Chí Minh

1. Trong ba câu đầu, bộ máy của Lai Tân được miêu tả như thế nào? Ban trưởng, cảnh trưởng, huyện trưởng có làm đúng chức năng của người đại diện cho pháp luật không?

2. Phân tích sắc thái châm biếm, mỉa mai ở câu thơ cuối ( Chú ý: ba chữ vẫn thái bình có ý nghĩa gì?)

3. Nhận xét về kết cấu, bút pháp của bài thơ.

Lời giải:
I. Tìm hiểu chung
 
1. Tác giả
- Hồ Chí Minh
 
2. Tác phẩm
    - Lai Tân là tên một địa danh nơi mà Bác đã trải qua trên con đường từ Thiên Giang đến Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây.
  - Bài thơ mang tên địa danh này là bài thứ 97 trong số 134 bài thơ của tập Nhật kí trong tù, nó cho thấy hiện trạng đen tối, thối nát của một xã hội tưởng là yên ấm, tốt lành.
II. Hướng dẫn học bài
 
Câu 1 trang 45 - SGK Ngữ văn 11 tập 2: Trong ba câu đầu, bộ máy của Lai Tân được miêu tả như thế nào? Ban trưởng, cảnh trưởng, huyện trưởng có làm đúng chức năng của người đại diện cho pháp luật không?


 
- Trong ba câu đầu, bộ máy của Lai Tân được miêu tả lần lượt từ những người đứng đầu bộ máy nhà nước: Ban trưởng, cảnh trưởng, huyện trưởng
- Những người đó không làm đúng chức năng của người đại diện cho pháp luật. Cụ thể như su:  
+ Ban trưởng nhà lao thường xuyên đánh bạc (Người đánh bạc ở ngoài thì bị bắt vào nhà giam nhưng trưởng ban nhà lao lại đánh bạc nhiều hơn ai hết).
+ Cảnh trưởng thì tham lam ăn tiền của phạm nhân bị giải.    + Huyện trưởng chong đèn làm công việc. Có hai cách hiểu: Thứ nhất là huyện trưởng đang hút thuốc phiện (cùng ý làm các công việc phạm pháp, vô nghĩa như cấp dưới ở hai câu thơ trên); thứ hai có thể hiểu huyện trưởng chăm chỉ làm việc thì cũng ngụ ý mỉa mai bởi lẽ không biết ông làm việc gì mà cấp dưới ăn chơi, ăn chặn.=> Tác giả sử dụng cách nói lúc đầu thẳng thắn sau lại châm biếm, mỉa mai kín đáo (câu 3). Từ đó cho thấy bộ máy cai trị của chính quyền Tưởng Giới Thạch từ trên xuống dưới đều hết sức thối nát, xấu xa. Quan trên lo hưởng lạc, quan liêu, vô trách nhiệm. Quan dưới tham nhũng, ăn chơi.

Câu 2 trang 45 - SGK Ngữ văn 11 tập 2:  Phân tích sắc thái châm biếm, mỉa mai ở câu thơ cuối ( Chú ý: ba chữ vẫn thái bình có ý nghĩa gì?)

 
- Câu thơ cuối buông ra nhẹ nhàng, mát mẻ: "Trời đất Lai Tân vẫn thái bình". Bác không trách móc, không kết tội, chỉ nhẹ nhàng châm biếm sâu cay:
- Trong các bài thơ của bác làm trong tập “Nhật kí trong tù’, hầu hết bài thơ nào cũng có nhãn tự. Trong bài “Lai Tân” từ "Thái bình" là nhãn tự của cả bài thơ. Hoá ra tình trạng quan lại chơi cờ bạc, tham lam, bóc lột của dân, hút thuộc phiện là chuyện bình thường ở đây. Quan phạm tội là chuyện hằng ngày, chỉ một chữ ấy mà xé toang tất cả sự "thái bình" dối trá nhưng thực sự là "đại loạn bên trong".
- Lối nói châm biếm nhẹ nhàng, mát mẻ của HCM đã có tác dụng lật tẩy bản chất của cả bộ máy nhà nước ở Lai Tân. Quả là một đòn đã kích độc đáo và bất ngờ.
 
Câu 3 trang 45 - SGK Ngữ văn 11 tập 2:  Nhận xét về kết cấu, bút pháp của bài thơ.

 
- Bài thơ có một cách cấu tứ bất ngờ. Ba câu thơ đầu kể việc, kể từ thẳng thắn đến kín đáo. Câu thơ cuối bật ra sự mỉa mai nhẹ nhàng mà chua chát. Chính từ “thái bình” đã vạch trần sự thối nát đến tận xương tủy của cái xã hội Tưởng Giới Thạch lúc bấy giờ.
- Bài thơ sử dụng bút pháp chấm phá của thơ Đường. Lời thơ ngắn gọn, súc tích, không cầu kì, ngôn ngữ đơn giản. Chỉ với bốn câu thơ ngắn, nhà thơ đã vẽ nên cái bản chất của cả chế độ xã hội mục nát đến vô cùng. Chất thép trong thơ Bác nhẹ nhàng mà quyết liệt chính là ở đó.