Giải bài tập SGK Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học – Toán lớp 7 đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học lớp 7 – Giải bài tập Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học lớp 7. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài 1: Hai góc đối đỉnh - Luyện tập (trang 82-83) Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc - Luyện tập (trang 86 - 87) Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Bài 4: Hai đường thẳng song song - Luyện tập (trang 91 - 92) Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Luyện tập (trang 94 - 95) Bài 6: Từ vuông góc đến song song - Luyện tập (trang 98 - 99) Bài 7: Định lí - Luyện tập (trang 101 - 102) Ôn tập chương 1
+ Mở rộng xem đầy đủ