Giải bài tập SGK Chương 2: Tam giác Hình học – Toán lớp 7 đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Chương 2: Tam giác Hình học lớp 7 – Giải bài tập Chương 2: Tam giác Hình học lớp 7. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Chương 2: Tam giác

Bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - Luyện tập (trang 109) Bài 2: Hai tam giác bằng nhau - Luyện tập (trang 112) Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c) Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - Luyện tập 1 (trang 123 - 124) - Luyện tập 2 (trang 124) Bài 6: Tam giác cân - Luyện tập (trang 127 - 128) Bài 7: Định lí Py-ta-go - Luyện tập 1 (trang 131 - 132) - Luyện tập 2 (trang 132) Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Luyện tập 1 (trang 137) Ôn tập chương 2
+ Mở rộng xem đầy đủ