Giải bài tập SGK Toán 7 Ôn tập chương 3

Ôn tập chương 3

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Ôn tập chương 3 - SGK Toán lớp 7 tập 2 – Giải bài tập Ôn tập chương 3 - SGK Toán lớp 7 tập 2. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 2. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Giải bài 1 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho tam giác ABC. Hãy...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 2 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Từ điểm \(A\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 3 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho tam giác \(DEF.\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 4 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy ghép hai ý ở hai...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 5 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cũng yêu cầu như câu...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 6 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 a) Hãy nêu tính chất...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 7 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Những tam giác...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 8 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Những tam giác nào có...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 63 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho tam giác \(ABC\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 64 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi \(MH\) là...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 65 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Có thể vẽ được mấy...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 66 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: Bốn điểm dân cư...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 67 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho tam giác \(MNP\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 68 trang 88 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho góc \(xOy.\) Hai...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 69 trang 88 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho hai đường thẳng...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 70 trang 88 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho \(A, \,B\) là hai...
Xem chi tiết lời giải >
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
+ Mở rộng xem đầy đủ