Giải bài tập SGK Toán 7 Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Ôn tập cuối năm - SGK Toán lớp 7 tập 2 – Giải bài tập Ôn tập cuối năm - SGK Toán lớp 7 tập 2. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 2. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Giải bài 1 trang 88 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Thực hiện các phép...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 2 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Với giá trị nào...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 3 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Từ tỉ lệ...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 4 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Ba đơn vị kinh doanh...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 5 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho hàm số: \(y = -2x...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 6 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Biết đồ thị của hàm...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 7 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Biểu đồ dưới đây...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 8 trang 90 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Để tìm hiểu về sản...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 9 trang 90 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính giá trị của biểu...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 10 trang 90 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho các đa...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 11 trang 90 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tìm \(x,\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 12 trang 90 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tìm hệ số a của đa...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 13 trang 90 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 a) Tìm nghiệm của đa...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 1 trang 90 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho điểm M và hai...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 2 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Xem hình 60.a) Giải thích...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 3 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hình 61 cho biết \(a...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 4 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho góc vuông \(xOy,\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 5 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tìm số...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 6 trang 92 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho tam giác \(ADC\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 7 trang 92 SGK Toán lớp 7 Tập 2 Từ một điểm \(M\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 8 trang 92 SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho tam giác \(ABC\)...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 9 trang 92 SGK Toán lớp 7 Tập 2 Chứng minh rằng: Nếu...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 10 trang 92 SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho hình 66. Không vẽ...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 11 trang 92 SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: Cho tam giác ABC. Em...
Xem chi tiết lời giải >
+ Mở rộng xem đầy đủ