Giải bài tập SGK Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực – Toán lớp 7 đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số lớp 7 – Giải bài tập Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số lớp 7. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Luyện tập (trang 15-16) Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Bài 7: Tỉ lệ thức - Luyện tập (trang 26-27-28) Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Luyện tập (trang 31) Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Luyện tập (trang 34-35) Bài 10: Làm tròn số - Luyện tập (trang 38) Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Bài 12: Số thực - Luyện tập trang 45 Ôn tập chương 1
+ Mở rộng xem đầy đủ