Trả lời câu hỏi C1 trang 25 -Bài 7 -SGK môn Vật lý lớp 8

Trong số các áp lực ghi ở hình 7.3a và b, lực nào là áp lực?

Lời giải:
Hình 7.3a : Áp lực chính là trọng lượng của máy kéo tác dụng lên mặt đường.
Hình 7.3b : Áp lực là lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh và lực của mũi đinh tác dụng lên bảng gỗ.

GHI NHỚ:

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Áp suất được tính bằng công thức:

\(p=\dfrac{F}{S}\)

- Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa): \(1Pa=1N/m^2\)

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học