Trả lời câu hỏi C2 trang 26 -Bài 7 -SGK môn Vật lý lớp 8

Hãy dựa vào thí nghiệm vẽ ở hình 7.4, cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) so với trường hợp (2) và của trường hợp (1) so với trường hợp (3)

Tìm các dấu =, >, < thích hợp cho các chỗ trống của bảng 7.1:

Áp lực (F)Diện tích bị ép (S)Độ lún (h)
\(F_2.....F_1\)\(S_2.....S_1\)\(h_2.....h_1\)
\(F_3.....F_1\)\(S_3.....S_1\)\(h_3.....h_1\)
Lời giải:
Ta có:
- Cùng diện tích bị ép như nhau, nếu độ lớn của áp lực càng lớn thì tác dụng nó cũng càng lớn.
- Cùng độ lớn của áp lực như nhau, nếu diện tích bị ép càng nhỏ thì tác dụng của áp lực càng lớn.
Như vậy, tác dụng của áp lực phụ thuộc vào diện tích bị ép và độ lớn của áp lực.

Bảng so sánh:

Áp lực (F)Diện tích bị ép (S)Độ lún (h)
\(F_2>F_1\)\(S_2=S_1\)\(h_2>h_1\)
\(F_3=F_1\)\(S_3 < S_1\)\(h_3>h_1\)
 

GHI NHỚ:

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Áp suất được tính bằng công thức:

\(p=\dfrac{F}{S}\)

- Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa): \(1Pa=1N/m^2\)

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học