Trả lời câu hỏi C3 trang 26 -Bài 7 -SGK môn Vật lý lớp 8

Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:
Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực…………(1)…….và diện tích bị ép……(2)……

Lời giải:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

GHI NHỚ:

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Áp suất được tính bằng công thức:

\(p=\dfrac{F}{S}\)

- Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa): \(1Pa=1N/m^2\)

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học