Trả lời câu hỏi C4 trang 27 -Bài 7 -SGK môn Vật lý lớp 8

Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.

Lời giải:
- Từ công thức:
\(p=\dfrac{F}{S}\)
 
Do đó, để tăng áp suất thì ta phải phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
- Ví dụ: Lưỡi dao, lưỡi kéo thường mài mỏng, mũi đinh thường thật nhọn để giảm diện tích bị ép.

GHI NHỚ:

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Áp suất được tính bằng công thức:

\(p=\dfrac{F}{S}\)

- Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa): \(1Pa=1N/m^2\)

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học