Trả lời câu hỏi C5 trang 27 -Bài 7 -SGK môn Vật lý lớp 8

Một xe tăng có trọng lượng 340 000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là \(1,5m^2\) . Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của 1 ô tô nặng 2000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là \(250cm^2\) .

Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài: "Tại sao máy kéo nặng nề lại chay được bình thường trên nền đất mềm (H.7.1a), còn ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và sa lầy trên chính quang đường này (H.7.1b)?

Lời giải:

Đổi đơn vị: \(250cm^2=0,025m^2\)

Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là:

\({{p}_{xe}}=\dfrac{F}{S}=\dfrac{340000}{1,5}=226666,6(N/{{m}^{2}}) \)

Áp suất của ô tô lên mặt đường nằm ngang là:

\({{p}_{\text{oto}}}=\dfrac{F}{S}=\dfrac{20000}{0,025}=800000(N/{{m}^{2}})\)

Như vậy, áp suất của xe ô tô lên mặt đường nằm ngang lớn hơn nhiều lần áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang. Do đó xe tăng chạy được trên đất mềm.

Máy kéo nặng hơn ô tô lại chạy được trên nền đất mềm là do máy kéo dùng xích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ. Còn ô tô dùng bánh (diện tích bị ép nhỏ), nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của ô tô lớn hơn.

GHI NHỚ:

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Áp suất được tính bằng công thức:

\(p=\dfrac{F}{S}\)

- Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa): \(1Pa=1N/m^2\)

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học