Soạn bài Cha con nghĩa nặng Hồ Biểu Chánh

1. Đọc kĩ đoạn trích, gắn phần tóm tắt truyện ở trên với diễn biến sự việc trong đoạn trích thành một mạch truyện xuyên suốt.


2.  Phân tích, làm rõ tĩnh nghĩa cha con trong đoạn trích.


3. Để thể hiện chủ đề cha con nghĩa nặng, tác giả đã tạo ra những tình huống nghệ thuật có kịch tính cao. Hãy tìm hiểu và làm rõ tình huống giàu kịch tính đó.


4. Qua nhân vật Trần Văn Sửu và thằng Tí, hãy nêu lên vài cảm nhận về tính cách con người Nam Bộ.


5. Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện, miêu tả nhân vật, sử dụng ngôn ngữ trong đoạn trích.

Lời giải:
I. Tìm hiểu chung
 
1. Tác giả
- Hồ Biểu Chánh (1885 – 1958), tên thật là Hồ Văn trung, quê ở Tiền Giang. Ông viết đều nhưng nổi tiếng hơn cả là trong lĩnh vực tiểu thuyết, được xem là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.
 
2. Tác phẩm
 
- Là tác phẩm thứ 15 của Hồ Biểu Chánh, xuất bản năm 1929. 
 
II. Hướng dẫn đọc thêm
 
Câu 1: Đọc kĩ đoạn trích, gắn phần tóm tắt truyện ở trên với diễn biến sự việc trong đoạn trích thành một mạch truyện xuyên suốt.
 
Trả lời:
Tóm tắt truyện
Trần Văn Sửu là người nông dân hiền lành, chăm chỉ. Sửu yêu vợ, thương con nhưng không may lấy phải người vợ có tính cách xấu xa. Câu chuyện đã kể về cha con của Trần Văn Sửu một người cha nặng ân tình với con, ông đã lẻn về thăm con những rồi sợ liên lụy tới con lên đã định nhảy sông tự tự, những sự đợi chờ dõi theo cuộc sống của con và ông ngoại đã làm cho ông có thêm một chút niềm tin để sống, ông mong chờ và mong sẽ có ngày gặp con. Trần văn Tý là một người con có hiếu không ghét bỏ mà hết mực yêu thương cha, bài đã thể hiện một tình cảm cha con sâu nặng và mang giá trị nhân đạo sâu sắc.
 
Câu 2:  Phân tích, làm rõ tĩnh nghĩa cha con trong đoạn trích.
 
Trả lời: 
- Tình cha đối với con:
+ Dù trốn đi biệt xứ nhưng TVS vẫn không nguôi nhớ về con, lo cho con.
+ Không quản nguy hiểm quyết về thăm con --> sợ liên luỵ đến con nên chưa gặp con đã vội trốn đi .
+ Định tự tử vì sự bình yên của con.
--> Một người cha hết lòng yêu thương và lo cho con. TVS không hề nghĩ gì đến bản thân, sẵn sàng chịu cảnh khổ, xa con, trốn tránh thay tên đổi họ để con được hạnh phúc.
- Tình con đối với cha:
+ Tình cảm mạnh mẽ, quyết liệt.
+ Ngầm theo dõi câu chuyện của cha, càng thương cha.
+ Lo lắng, thương cha, quyết bỏ nhà, hi sinh tình yêu hạnh phúc vừa kịp đến để theo cha, lo cho cha.
+ Nhất quyết không cho cha đi .
--> Tí là đứa con hiếu nghĩa, mộc mạc đáng thương và đáng trọng.
 
Câu 3: Để thể hiện chủ đề cha con nghĩa nặng, tác giả đã tạo ra những tình huống nghệ thuật có kịch tính cao. Hãy tìm hiểu và làm rõ tình huống giàu kịch tính đó.
 
Trả lời: 
- Tình huống: khi người con nói lại và muốn chăm sóc người cha thì ông đã có những hành động khuyên ngăn và dứt khoát muốn cho con của mình được hạnh phúc.
- Những tình huống đó làm tăng tính nghệ thuật trong bài viết. Việc tác giả tạo nên mâu thuẫn đó đã làm tăng sức thuyết phục và tặng lên tình cảm quý của người con và người cha.
 
Câu 4: Qua nhân vật Trần Văn Sửu và thằng Tí, hãy nêu lên vài cảm nhận về tính cách con người Nam Bộ.
 
Trả lời:
- Nhân vật người con Trần Văn Tí chứng tỏ tính cách mạnh mẽ không chịu bó tay trước hoàn cảnh. 
- Nhân vật người cha mạnh mẽ, kiên quyết. Tính cách ấy được thể hiện nổi bật nhất qua diễn biến tâm lý nhân vật, qua lời đối thoại và độc thoại.
 
Câu 5: Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện, miêu tả nhân vật, sử dụng ngôn ngữ trong đoạn trích.
 
Trả lời:
- Nghệ thuật kể chuyện: Tác giả đã kể lại câu chuyện theo một trình tự thời gian 
- Nhân vật có tính cách nhất quán, rõ ràng, mang tính cách người Nam Bộ.
- Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ.