Giải câu a trang 31 - Bài12 - SGK môn GDCD lớp 6

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em, đánh dấu (-) tương ứng với việc làm vi phạm quyền trẻ em

- Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

 

- Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.

 

- Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

     

- Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.

 

- Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

 

- Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.

 

- Đánh đập trẻ em.

 

- Tổ chức trại hè cho trẻ em.

 

- Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút.

 
Lời giải:

 

- Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

  x

- Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.

 - 

- Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

-

- Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.

x

- Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

-

- Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.

x

- Đánh đập trẻ em.

-

- Tổ chức trại hè cho trẻ em.

x

- Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút.

-
 

Ghi nhớ:  

Các quyền về trẻ em được chia thành 4 nhóm: Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc.

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
+ Mở rộng xem đầy đủ