Trả lời câu hỏi gợi ý c trang 30 - Bài 12 - SGK môn GDCD lớp 6

Hãy kể tên những tổ chức chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi mà em biết (Ví dụ : Làng trẻ em SOS, Quỹ bảo trợ trẻ em, các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật....). Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của trẻ em?

Lời giải:

Những tổ chức chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi:

- Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc;

- Làng trẻ SOS;

- Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

- Các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật...

Các tổ chức đó bảo vệ và chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi, để các em được hưởng mọi quyền lợi, được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm.

 

Ghi nhớ:  

Các quyền về trẻ em được chia thành 4 nhóm: Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc.

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
+ Mở rộng xem đầy đủ