Giải câu e trang 32 - Bài12 - SGK môn GDCD lớp 6

Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau đây :

- Em thấy một người lớn đánh đập một bạn nhỏ.

- Em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi.

- Em thấy một số bạn nơi em ở chưa biết chữ.

Lời giải:

-Trường hợp 1:  Em sẽ can ngăn, nếu không được em sẽ báo với chính quyền địa phương hoặc nhờ cơ quan pháp luật can thiệp.

-Trường hợp 2: Em sẽ góp ý, gần gũi giúp đỡ bạn và nhờ thầy cô giáo khuyên nhủ giúp đỡ để bạn không trốn học nữa.

-Trường hợp 3: Em sẽ động viên các bạn đến trường. Nếu các bạn không có điều kiện em sẽ tìm cách giúp các bạn đến các lớp học tình thương, em sẽ dành thời gian giúp bạn cùng học.

 

Ghi nhớ:  

Các quyền về trẻ em được chia thành 4 nhóm: Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc.

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
+ Mở rộng xem đầy đủ