Trả lời câu hỏi gợi ý b trang 30 - Bài 12 - SGK môn GDCD lớp 6

Em có nhận xét gì về cuộc sống của trẻ em mồ côi ở đó?

Lời giải:

- Trẻ em mồ côi trong làng trẻ SOS Hà Nội đã được sống hạnh phúc trong sự thương yêu đùm bọc của những người mẹ nuôi và sự quan tâm của các tổ chức xã hội.

- Hạnh phúc luôn mỉm cười trên môi những bé thơ bất hạnh. Mùa xuân thực sự đã về với các em. Đó cũng là quyền trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước bảo vệ, chăm sóc.

 

Ghi nhớ:  

Các quyền về trẻ em được chia thành 4 nhóm: Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc

 

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
+ Mở rộng xem đầy đủ