Giải câu g trang 32 - Bài12 - SGK môn GDCD lớp 6

Em hãy tự nhận xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đối với cha mẹ và thầy giáo, cô giáo chưa. Những điều gì em đã thực hiện tốt và còn những điều gì chưa tốt? Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện nhằm khắc phục những điều chưa tốt đó.

Lời giải:

Mỗi bạn sẽ có nhận xét riêng về mình. Dưới đây chỉ là ví dụ tham khảo:

Em tự thấy rằng đã thực hiện tốt bổn phận của em đối với cha mẹ, thầy giáo, cô giáo. Tuy nhiên, đôi lúc em thấy mình có chút lười biếng, chưa giúp được nhiều việc nhà cho ba mẹ. Hoặc đôi lúc còn quên làm bài tập hoặc nói chuyện trong lớp khiến thầy cô buồn.

Kế hoạch rèn luyện nhằm khắc phục những điều chưa tốt: 

- Luôn tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ học tập; hoàn thành mọi bài tập được giao.

- Cố gắng trong thời gian rảnh giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

 

Ghi nhớ:  

Các quyền về trẻ em được chia thành 4 nhóm: Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc.

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
+ Mở rộng xem đầy đủ