Trả lời câu hỏi gợi ý d trang 30 - Bài 12 - SGK môn GDCD lớp 6

Em hãy kể những quyền mà em được hưởng. Em suy nghĩ gì khi được hưởng những quyền đó.

Lời giải:

Quyền mà em đã được hưởng:

- Được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, thương yêu.

- Được bảo vệ, được học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao.

- Được tham gia bày tỏ ý kiến của mình.

Em rất biết ơn cha mẹ, thầy, cô giáo, những người đã chăm sóc, dạy dỗ và đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em.

 

Ghi nhớ:  

Các quyền về trẻ em được chia thành 4 nhóm: Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc.

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
+ Mở rộng xem đầy đủ