Trả lời câu hỏi C1 trang 59 -Bài 17 -SGK môn Vật lý lớp 8

Hình 17.1 ghi lại vị trí quả bóng đang rơi sau những khoảng thời gian bằng nhau.

 Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi ?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

"Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng ...(1)... dần, vận tốc của quả bóng ...(2)... dần."

Lời giải:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng giảm dần, vận tốc của quả bóng tăng dần.

GHI NHỚ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng vẫn được bảo toàn.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ