Trả lời câu hỏi C7 trang 60 -Bài 17 -SGK môn Vật lý lớp 8

Trong thí nghiệm hình 17.2, ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất ?

Lời giải:

- Ở vị trí A và C: con lắc đạt độ cao lớn nhất nên có thế năng lớn nhất.

- Ở vị trí B: con lắc đạt vận tốc lớn nhất nên có động năng lớn nhất.

GHI NHỚ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng vẫn được bảo toàn.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ