Trả lời câu hỏi C6 trang 60 -Bài 17 -SGK môn Vật lý lớp 8

Thí nghiệm hình 17.2.

Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi:

a) Con lắc đi từ A xuống B?

b) Con lắc đi từ B lên C?

Lời giải:

a. Con lắc đi từ A xuống B: độ cao của con lắc giảm dần, vận tốc của con lắc tăng dần, lúc này thế năng chuyến hóa thành động năng.

b. Con lắc đi từ B lên C: vận tốc của con lắc giảm dần, độ cao của con lắc tăng dần, lúc này động năng chuyển hóa thành thế năng.

GHI NHỚ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng vẫn được bảo toàn.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ