Trả lời câu hỏi C3 trang 59 -Bài 17 -SGK môn Vật lý lớp 8

Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào ? Thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào ?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau :

"Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng …(1)… dần, vận tốc của nó …(2)... dần. Như vậy thế năng của quả bóng …(3)... dần, động năng của nó …(4)… dần."

Lời giải:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dần, vận tốc của nó giảm dần. Như vậy thế năng của quả bóng tăng dần, động năng của nó giảm dần.

GHI NHỚ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng vẫn được bảo toàn.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ