Trả lời câu hỏi C5 trang 60 -Bài 17 -SGK môn Vật lý lớp 8

Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng tới vị trí A rồi thả tay ra. Quan sát chuyển động của con lắc (H.17.2).

Vận tốc của con lắc tăng hay giảm khi: 

a) Con lắc đi từ A xuống B?

b) Con lắc đi từ B lên C?

Lời giải:

a) Con lắc đi từ A xuống B: vận tốc tăng dần.

b) Con lắc đi từ B lên C: vận tốc giảm dần.

GHI NHỚ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng vẫn được bảo toàn.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ