Trả lời câu hỏi C1 trang 8 -Bài 2 -SGK môn Vật lý lớp 8

Bảng 2.1 ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh:

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An6010......
2Trần Bình609,5......
3Lê Văn Cao6011......
4Đào Việt Hùng609......
5Phạm Việt6010,5......

Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghì kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột thứ 4.

Lời giải:

Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần căn cứ vào thời gian mà họ chạy hết 60m đó. Người nào có thời gian ít hơn thì người đó chạy nhanh hơn

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An60103...
2Trần Bình609,52...
3Lê Văn Cao60115...
4Đào Việt Hùng6091...
5Phạm Việt6010,54...
 
 
NHẬN XÉT: Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 2: Vận tốc
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ