Trả lời câu hỏi C7 trang 10 -Bài 2 -SGK môn Vật lý lớp 8

Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km?

Lời giải:

Đổi: \(40 phút = \dfrac{2}{3}giờ\)

Quãng đường đi được là: \(S=v.t=12.\dfrac{2}{3}=8(km)\)

Đáp số 8km

NHẬN XÉT:

Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính vận tốc:  \(v=\dfrac{s}{t}\), trong đó: s là độ dài quãng đường đi được; t  là thời gian đi hết quãng đường đó.

Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ  dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học