Trả lời câu hỏi C2 trang 8 -Bài 2 -SGK môn Vật lý lớp 8

Bảng 2.1 ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh:

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An6010......
2Trần Bình609,5......
3Lê Văn Cao6011......
4Đào Việt Hùng609......
5Phạm Việt6010,5......
 
Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột thứ 5.
Lời giải:

Kết quả được ghi ở cột thứ 5 trong bảng dưới đây:

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An601036,00 (m)
2Trần Bình609,526,32 (m)
3Lê Văn Cao601155,45 (m)
4Đào Việt Hùng60916,67 (m)
5Phạm Việt6010,545,71 (m)
 
NHẬN XÉT: Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 2: Vận tốc
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ