Trả lời câu hỏi C4 trang 9 -Bài 2 -SGK môn Vật lý lớp 8

Tìm đơn vị vận tốc thích hợp để điền vào chỗ trống ở bảng 2.2:

Đơn vị độ dàimmkmkmcm
Đơn vị thời giansphúthss
Đơn vị vận tốcm/s............

 

Lời giải:
Điền đơn vị thích hợp
Đơn vị độ dài
mmkmkmcm
Đơn vị thời giansphúthss
Đơn vị vận tốcm/sm/phútkm/hkm/scm/s

NHẬN XÉT: Công thức tính vận tốc:  \(v=\dfrac{s}{t}\),

trong đó: s là độ dài quãng đường đi được; t là thời gian đi hết quãng đường đó.

Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ  dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học